Martti Ahtisaari Instituutti

Martti Ahtisaari Instituutti on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva vuonna 2008 perustettu tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Instituutin päätehtävä on luoda tutkien, kehittäen ja asiantuntijoita kouluttaen korkeatasoista tietotaitoa kansainvälisestä liiketoiminnasta, vastuullisesta johtamisesta sekä globaalien markkinoiden ja talouden toiminnasta. Samalla instituutti kehittää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälistä tutkimus- ja koulutustoimintaa, tavoitteenaan edistää elinkeinoelämän osaamista ja mahdollisuuksia erityisesti Pohjois-Suomessa. 

Instituutin toiminta toteutuu sinne valittujen tutkimusryhmien sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden,  väitösapurahaohjelman, liikkeenjohdon ohjelmien ja yrittäjyyden sivuaineen kautta. Instituutti järjestää lisäksi vuosittain painoalojensa ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tapahtumia, joilla avataan yhteiskunnallista keskustelua ja luodaan uusia näkökulmia pohjoissuomalaisen elinkeinoelämän kehittämiseksi.

Instituutti oli korkeakoulujen yrittäjyyskeskus Bisness Kitchenin perustaja ja on mukana sen toiminann kehittämisessä. Instituutin työ Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun AACSB-akkreditoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa oli merkittävä ja se jatkuu kauppakorkeakoulun laadun hallinnan ja siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön puitteissa.

Instituutti on aktiivinen jäsen kansainvälisessä vastuullisen liiketoiminnan GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative) -verkostossa, johon kuuluu sekä tutkimusorganisaatioita että yrityksiä maailmanlaajuisesti.


Toiminta

Instituutin toimintaa ja tuloksia on kuvattu tarkemmin kauppakorkeakoulun vuosikertomuksissa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun vuosikertomus 2015