Koulutusmoduulit

Executive Education -ohjelmakokonaisuudessa toteutetaan vuosittain 4 sisältömoduulia sekä EMBA-lopputyöprosessi. Moduulit voi suorittaa irrallisina koulutusohjelmista ja halutessaan koota ne pidemmän ajan kuluessa esimerkiksi Executive MBA tai EMBA in Safety Management -todistukseen. Moduulien sisällöt on kuvattu alla. Syksyllä 2017 alkavan ohjelman aikataulut löydät tästä.

Sisältömoduulit ovat:

Liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, joka jakautuu kolmeen kurssiin:
1. Muuttuva liiketoimintaympäristö ja strategiat
2. Liiketoiminnan uudistaminen ja innovaatiot sekä
3. Talouden johtaminen

Moduuliin kuuluu 15 lähiopetuspäivää. Kouluttajina kokonaisuudessa toimivat mm. dosentit Petri Ahokangas OyKKK:n Martti Ahtisaari Instituutista ja Mikko Luoma Vaasan yliopistosta; yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab - CoFista, Laurea-ammattikorkeakoulusta; kehittämispäällikkö Johanna Bluemink Oulun yliopiston innovaatio- ja yrittäjyyspalveluista sekä tutkijat Marja Toivonen ja Katri Kallio VTT:ltä; Professorit Satu Nätti, Janne Järvinen, Juha-Pekka Kallunki ja Petri Sahlström sekä elinkeinoelämälehtori Pertti Huuskonen OyKKK:sta.

Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen muutoksen mahdollistajana
1. Vastuullinen johtaminen ja johtajana kehittyminen
2. Uudistava johtajuus organisaatiossa
3. Building and leading multi-cultural teams

Tämän moduulin vastuuhenkilönä toimii HR-asiantuntija Anne Keränen OyKKK:n Martti Ahtisaari Instituutista. Muita kouluttajia ovat mm. professori Vesa Puhakka sekä EM Lyon Business Schoolin kouluttajat. Moduulin kolmas kurssi toteutetaan Ranskassa Lyonissa, toukokuussa viikon kestävänä intensiivikurssina. Kaikkiaan moduuliin kuuluu 15 lähiopetuspäivää.

Liiketoiminnan kasvun elementit
1. Asiakaskeskeinen liiketoiminta
2. Kansainvälinen kasvu ja myynti
3. ExecMBA projektityö digitaalisesta liiketoiminnasta

Moduulin pedagogiset ratkaisut ovat tässä eriävät verrattuna muihin sisältömoduuleihin. Ensimmäinen kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna, jolloin siihen ei kuulu lähiopetusta juurikaan. Kansainvälinen kasvu ja myynti -kurssi järjestetään lähiopetukseen perustuvana opetuksena kun taas moduulin kolmas kurssi toteutetaan opiskelijoiden keskinäisenä projektityönä katselmointeineen ja presentaatioineen. Kaikkiaan tähän moduuliin tulee lähiopetusta n. 8 päivää. Kouluttajaryhmään kuuluvat mm. dosentti Petri Ahokangas, yliopistotutkija Satu Nätti, yliopistonlehtorit Saila Saraniemi ja Lauri Haapanen sekä professori Timo Koivumäki.

Turvallisuusjohtaminen
1. Työorganisaatio oikeussubjektina ja sosiaalisena järjestelmänä
2. Turvallisuusjohtaminen ja esimiestyö
3. Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
4. Turvallisuusriskien hallinta

Moduuli toteutetaan lähiopetuksena, jota kokonaisuuteen sisältyy kaikkiaan 11 päivää. Keskeisinä kouluttajina ohjelmassa toimivat mm. johtava konsultti, FT Juhani Tarkkonen Innosafesta; johtava asiantuntija TkT Antti Simola ja johtava asiantuntija FT Marita Hyttinen 3T Ratkaisut Oy:stä, TkT tutkijatohtori Arto Reiman Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta sekä professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Liiketoiminnan kehittäminen – Opinnäytetyö
1. Executive MBA -lopputyö

Lopputyö on tyyliltään oman yrityksen kehittämistyö, joka tehdään OyKKK:n asiantuntijoiden ohjauksessa. Teemaltaan lopputyö voi kohdentua liikkeenjohdon eri osa-alueisiin. Yleisimpiä fokusalueita ovat strateginen kehittäminen, eri liiketoimintaprosessien kehittäminen, markkinointiin ja kansainväliseen kasvuun tähtäävät toimet sekä henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät haasteet.

Koska koulutus järjestetään pääasiassa arkipäivinä, tulee työnantajan kanssa sopia mahdollisuudesta järjestellä työasiat siten, että osallistuminen lähiopetusjaksoille on mahdollista.