EMBA in Safety Management

EMBA in Safety Management -ohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHS manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Vuonna 2014 uudistettu EMBA-ohjelma pureutuu liiketoiminnan uudistamisen ja kasvun kysymyksiin uusien liiketoimintamallien, megatrendien sekä globaalin liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten kautta. Talouden johtamisen, johtajuuden ja vastuullisuuden teemat ovat keskeinen osa ohjelman rakennetta ja sisältöä. EMBA in Safety Management -ohjelmassa keskitytään erityisesti turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemojen kautta.

EMBA-kokonaisuudesta löydät uusia näkökulmia organisaatiosi ja itsesi kehittämiseen riippumatta siitä, edustatko yksityistä vai julkista sektoria, mikä on perustutkintosi tai millainen on työhistoriasi. Jos vastuullasi on liiketoiminnan kehittäminen jossain muodossa, niin ohjelma tuo sinulle punnittua tietoa, uusia käyttökelpoisia työkaluja ja verkostot kehittämistoimille. Lähtökohtaisesti monitaustaisessa opiskelijaryhmässä käydyt keskustelut tutustuttavat opiskelijat liikkeenjohdon monisävyisiin teemoihin useista eri näkökulmista.

EMBA in Safety Management -ohjelmaan kuuluu pakollisina opintoina neljä sisältömoduulia sekä opinnäyte- eli lopputyö. Sisältömoduuleissa käsitellään liiketoiminnan strategista kehittämistä ja uudistamista, johtamista ja johtajuutta mm. innovaatiotoiminnan, nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin kautta sekä Suomessa ainutlaatuisen turvallisuusjohtamisen sisältökokonaisuuden. Opetustavat ohjelmassamme sisältävät lähiopetusta, verkko-oppimista, ryhmätyöskentelyä sekä omaehtoista opiskelua.

Opintojen moduulirakenne mahdollistaa joustavan ratkaisun ohjelman suorittamiseen. Ohjeellinen opintorupeama on kaksi vuotta, mutta ohjelman voi myös suorittaa pidemmän ajan kuluessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, moduulit yksitellen suorittaen.

Kokonaan syyslukukaudelle ajoittuvat moduuleista liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, johon sisältyy 15 lähiopetuspäivää sekä turvallisuusjohtamisen moduuli, 11 lähiopetuspäivää. Kokonaan kevätlukukaudelle ajoittuu johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen, 10 lähiopetuspäivää. Liiketoiminnan kasvun elementit -moduuli on muodoltaan joustavampi ja siihen sisältyy lähiopetuksen lisäksi mm. online -oppimispaketti sekä toimeksiantoon perustuva projektityö. Lähiopetusta moduuliin sisältyy vajaat 10 päivää projektityökatselmointeineen. 

Toimintatapamme seuraa parhaiden kansainvälisten liikkeenjohdon koulutusten mallia, joka säännöllisesti auditoidaan. Oulun yliopiston Executive MBA -ohjelmalle myönnettiin ensimmäiset valtakunnalliset akkreditoinnit vuosina 2002 ja 2006. Vuodesta 2010 lähtien kansallisen tason akkreditoinneista on Suomessa luovuttu. Marraskuussa 2013 Oulun yliopiston kauppakorkeakoululle myönnettiin arvostettu AACSB -akkreditointi. Tämän laatuleiman on ansainnut vain n. 5 % maailman businesskouluista.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettava EMBA-koulutusohjelma on perustettu v. 1989 ja se kuuluu Suomen ensimmäisten MBA-ohjelmien joukkoon. Sen on runsaan 25 vuoden aikana suorittanut yli 400 henkilöä. EMBA in Safety Management –ohjelmaa on voinut suorittaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2009 lähtien.