Liikkeenjohdon koulutus - Executive MBA

Liikkeenjohdon Executive -koulutus keskitettiin Martti Ahtisaari Instituuttiin vuoden 2010 alusta. Muutoksen myötä Oulun yliopiston Executive MBA -ohjelma ja ohjelman toteutuksesta vastaava henkilöstö siirtyivät Martti Ahtisaari Instituuttiin. Uudistuksen seurauksena Executive MBA sekä lyhytkestoinen liikkeenjohdonkoulutus toteutetaan saman katon alla Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa, lähellä tieteen tekemisen ja uusimman tiedon ydintä. 

 

 

Vuonna 2014 uudistettu EMBA-ohjelma pureutuu liiketoiminnan uudistamisen ja kasvun kysymyksiin uusien liiketoimintamallien, megatrendien sekä globaalin liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten kautta. Talouden johtamisen, johtajuuden ja vastuullisuuden teemat ovat keskeinen osa ohjelman rakennetta ja sisältöä. EMBA in Safety Management -ohjelmassa keskitytään edellä mainittujen aiheiden lisäksi myös turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön.

EMBA-kokonaisuudesta löydät uusia näkökulmia organisaatiosi ja itsesi kehittämiseen riippumatta siitä, edustatko yksityistä vai julkista sektoria, mikä on perustutkintosi tai millainen on työhistoriasi. Jos vastuullasi on liiketoiminnan kehittäminen jossain muodossa, niin ohjelma tuo sinulle punnittua tietoa, uusia käyttökelpoisia työkaluja ja verkostot kehittämistoimille. Lähtökohtaisesti monitaustaisessa opiskelijaryhmässä käydyt keskustelut tutustuttavat opiskelijat liikkeenjohdon monisävyisiin teemoihin useista eri näkökulmista.

EMBA-ohjelmaan kuuluu pakollisina opintoina kolme sisältömoduulia sekä opinnäyte- eli lopputyö. Sisältömoduuleissa käsitellään liiketoiminnan strategista kehittämistä ja uudistamista, johtamista ja johtajuutta mm. innovaatiotoiminnan, nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin kautta. Lisäksi tarjoamme valtakunnassa ainutlaatuisen turvallisuusjohtamisen sisältökokonaisuuden yhtenä EMBA-moduulina, joka sisältyy pakollisena EMBA in Safety Management -ohjelmaan. Opetustavat ohjelmassamme sisältävät lähiopetusta, verkko-oppimista, projektityöskentelyä sekä omaehtoista opiskelua.

EMBA-kokonaisuuden moduulirakenne mahdollistaa joustavan ratkaisun ohjelman suorittamiseen. Ohjeellinen opintorupeama on kaksi vuotta, mutta ohjelman voi myös suorittaa pidemmän ajan kuluessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, moduulit yksitellen suorittaen.

Syyslukukaudelle ajoittuvat pakollisista moduuleista liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, johon sisältyy 15 lähiopetuspäivää sekä turvallisuusjohtamisen moduuli, 11 lähiopetuspäivää. Kevätlukukaudelle ajoittuu johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen, joka sisältää mm. Ranskassa, Lyonissa järjestettävän viikon kestävän koulutuksen sekä 10 lähiopetuspäivää Oulussa. Liiketoiminnan kasvun elementit -moduuli on muodoltaan joustavampi ja siihen sisältyy lähiopetuksen lisäksi mm. online -oppimispaketti sekä toimeksiantoon perustuva projektityö. Lähiopetusta moduuliin sisältyy vajaat 10 päivää projektityökatselmointeineen. Katso Executive MBA OULU -esite tästä.

Toimintatapamme seuraa parhaiden kansainvälisten liikkeenjohdon koulutusten mallia, joka säännöllisesti auditoidaan. Oulun yliopiston Executive MBA -ohjelmalle myönnettiin ensimmäiset valtakunnalliset akkreditoinnit vuosina 2002 ja 2006. Vuodesta 2010 lähtien kansallisen tason akkreditoinneista on Suomessa luovuttu ja Oulun yliopistossa alettiin tavoitella kansainvälisiä akkreditointeja. Marraskuussa 2013 Oulun yliopiston kauppakorkeakoululle myönnettiin arvostettu AACSB -akkreditointi. Tämän laatuleiman on ansainnut vain n. 5 % maailman businesskouluista.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettava EMBA-koulutusohjelma on perustettu v. 1989 ja se kuuluu Suomen ensimmäisten MBA-ohjelmien joukkoon. Ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.